Psihoterapija in svetovanje

Barbara Repinc Zupančič, s. p. | Poslovna cona A35, Šenčur

Barbara Repinc Zupančič

 • Transakcijsko analitična psihoterapevtka, učiteljica in supervizorka, PTSTA (P).

Marjan Zupančič

 • Specializant integrativne psihoterapije.

Kako poteka psihoterapija?

 • V prvem razgovoru (90 min) bova namenila/i nekaj časa za pogovor o odločitvi in vzrokih, ki so vas pripeljali do mene ter o vaših sedanjih in preteklih okoliščinah, ki so pomembne za vašo zaskrbljenost in vprašanja o sebi.
 •  
 • V prvem ali po nekaj razgovorih bova oblikovala/i dogovor, ki vam bo omogočal vpogled v to kaj lahko vi od terapije pričakujete, meni pa, da vidim ali vam bom lahko pomagal/a pri doseganju zastavljenih ciljev.

Kako se bom počutil/a?

 • Terapevtski odnos nam omogoča, da začnemo misliti, čutiti, se vesti in zaznavati svoje telo na način kot ga pred tem nismo mogli.

 • Med razgovori se tako lahko npr. pogosteje prebujajo čustva v močnejši obliki kot ste jih vajeni v vsakdanjem življenju, vendar jih boste s pomočjo terapevta znali ovrednotiti.

 • Pesem, ki dobro ponazarja terapevtski proces (PDF)

Psihoterapija lahko pomaga pri

 • Razvijanju osebnih in strokovnih potencialov;
 • povečanju razumevanja sebe in drugih;
 • osvajanju novih načinov vedenja in komuniciranja, obvladovanju konfliktov;
 • razumevanju, kako vaše zgodnje odločitve mogoče še vedno vplivajo na vaša vedenja in odzive v sedanjosti;
 • občutkih potrtosti, tesnobe, strahu, depresiji;
 • nezadovoljstvu s seboj (spoznate, da ste sposobni doseči pozitivne spremembe);
 • duševnih stiskah ob ali po nasilju zaradi travmatičnih dogodkov (tudi z metodo EMDR ali brainspotting) izgubi in žalovanju;
 • strukturiranju časa in obvladovanju stresa;
 • partnerskem odnosu (ponovna vzpostavitev čustvene intimnosti, vzpostavljanje pozitivne komunikacije, odločanju za nadaljevanje ali prekinitev zveze, duševnih stiskah ob neplodnosti);
 • težavah v družini (odraščanje otrok, vzgoja).

Kaj pa zaupnost?

Vse kar se zgodi ali izgovori skozi terapijo, ostaja zaupno, razen v enem primeru – to je, če terapevt verjame, da ste vi ali nekdo drug v nevarnosti.

O svojem delu s klienti se terapevt pogovarja s svojim supervizorjem (strokovnjakom na višjem nivoju), ki pa je prav tako zavezan k molčečnosti.

Psihoterapija je samoplačniška

 • Barbara:
  posameznik: 60 min - 60 €
  par, družina: 80 min - 80 €

 • Marjan:
  posameznik: 60 min - 50 €
Psihoterapija in svetovanje, Barbara Repinc Zupančič, s. p., Poslovna cona A 35, Šenčur, DŠ: 88611558, MŠ: 328636300
TRR: 051008012542771 pri ABANKA VIPA d. d. Ljubljana; © 2008-2015