KREATIVNA SUPERVIZIJA

VIKEND KREATIVNE SUPERVIZIJE Z BARBARO REPINC ZUPANČIČ IN S SIMONO PROSEN, MAREC 2023

 

Vabljeni: SUPERVIZORJI RAZLIČNIH PRISTOPOV

Velikost skupine: do 10 udeležencev

Kraj izvedbe: Šenčur pri Kranju

Urnik:

Petek, 3. 3. 2023, od 15:00 do 20:00

Sobota, 4. 3. 2023, od 9:00 do 19:00*

Nedelja, 5. 3. 2023, od 9:00 do 16:00*

*z vmesnim odmorom za kosilo

Vikend delavnica je organizirana tako, da bomo aktivno skupaj 24 andragoških ur. Udeleženci bodo ob koncu dobili potrdilo o 12 urah supervizije in 12 urah izobraževanja.

Cena: 250 EUR; kotizacija v višini 100 € se plača ob prijavi, preostanek pa najkasneje do 1.3.2023; denarja ne vračava, razen v primeru, da delavnica ne bi bila izvedena; številko računa za nakazilo boste prejeli na vaš e-naslov po prijavi

Prijava na naslednjem linku:

https://forms.gle/TpsqV2hS6bFeRrAt9

 

Nekaj malega o vikendu kreativne supervizije ter izvajalkah:

V supervizijskem procesu so supervizanti najpogosteje vabljeni, da zavestno razmišljajo, odgovarjajo na supervizorjeva vprašanja in so del verbalne razprave o različnih hipotezah. Kreativna supervizija je drugačna, izredno dragocena (občasna) alternativa »klasične« supervizije ali dodatek k njej. V njej je supervizant  spodbujen, da si v varnem okolju dovoli raziskovati svoje delo preko uporabe domišljije, igre, imaginacije, dela s telesom, glasbe, zgodb, preko risanja, ustvarjanja s kreativnim materialom in uporabe različnih rekvizitov. Supervizor ni nekdo, ki ve, pač pa v prvi vrsti zaupa, da je moč v supervizantu in da se odgovori skrivajo v njunem sodelovanju.

Barbara in Simona pri svojem delu uporabljava znanja iz integrativne supervizije. Pomembno nama je, da se proces odvija v varnem okolju, kjer lahko raziskujemo in delimo tako, da je čim manjkrat prisoten sram. Kreativno supervizijo razvijava z znanjem, ki sva ga pridobili v študiju integrativne supervizije, integrativne otroške psihoterapije, Barbara še v transakcijski analizi ter Simona v psihodrami. Uporabljava že znane kreativne supervizijske metode ter razvijava svoje lastne, saj domišljija ne pozna meja.

Podlaga za najino delavnico bo t.i. “7-eyed” model supervizije (Hawkins & Shohet), ki je procesno usmerjen pristop in združuje odnosne in sistemske vidike supervizije. Osredotoča se na odnose med klientom, terapevtom in supervizorjem ter upošteva sovplivanje  posameznih odnosiv in njihovega konteksta znotraj širšega sistema. Omenjeni model bo predstavljal okvir, znotraj katerega bomo skupaj raziskovali osnovna pravila za izvajanje kreativne supervizije, supervizorki bova demonstrirali nekaj kreativnih tehnik, v večji meri pa bomo skupaj raziskovali in ustvarjali nove kreativne tehnike, vezane na vaše konkretne primere dela s klienti in supervizanti.

 

Barbara Repinc Zupančič, univ. dipl. pedag. in soc. kult., certificirana transakcijska analitičarka, smer psihoterapija, certificirana integrativna supervizorka in supervizorka transakcijske analize (smer psihoterapija), članica društev Sinta in Sloventa

Barbara izvaja psihoterapijo za mladostnike in odrasle ter je gostujoča učiteljica in supervizorka psihoterapije v Sloveniji, VB, Indiji in na Hrvaškem. Nudi individualno in skupinsko supervizijo v različnih delovnih okoljih. Pridobila je diplomo iz integrativne supervizije ter mednarodni naziv supervizorke transakcijske analize. Njeno delo sloni na prepričanju, da je supervizija relacijski proces, kjer lahko reflektiramo in se učimo skupaj. Že več let pri svojem delu uporablja in razvija različne kreativne pristope (kolaž, risanje, peskovnik, igrače …).

doc. dr. Simona Prosen, univ. dipl. psih., certificirana psihodramska psihoterapevtka, certificirana integrativna supervizorka, članica Slovenskega društva za psihodramo in društva Sinta

Simona izvaja individualno in skupinsko psihoterapijo za odrasle, otroke in mladostnike ter supervizijo. Je učiteljica in supervizorka psihodramske psihoterapije v Sloveniji in na Hrvaškem. Pridobila je diplomo iz integrativne supervizije. Zadnje desetletje izvaja terapijo in supervizijo v zasebni praksi, pred tem je deset let vodila psihoterapevtske skupine na Psihiatrični kliniki Ljubljana. Zaposlena je na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Proces supervizije razume odnosno in vanj vključuje tudi ustvarjalne pristope, največkrat povezane s psihodramskim načinom dela.