Kako poteka psihoterapija?

V prvem razgovoru bova namenila/i nekaj časa za pogovor o odločitvi in vzrokih, ki so vas pripeljali do mene ter o vaših sedanjih in preteklih okoliščinah, ki so pomembne za vašo zaskrbljenost in vprašanja o sebi.

V prvem ali po nekaj razgovorih bova oblikovala/i dogovor, ki vam bo omogočal vpogled v to kaj lahko vi od terapije pričakujete, meni pa, da vidim ali vam bom lahko pomagal/a pri doseganju zastavljenih ciljev.

Kako se bom počutil/a?

Terapevtski odnos nam omogoča, da začnemo misliti, čutiti, se vesti in zaznavati svoje telo na način kot ga pred tem nismo mogli.

Med razgovori se tako lahko npr. pogosteje prebujajo čustva v močnejši obliki kot ste jih vajeni v vsakdanjem življenju, vendar jih boste s pomočjo terapevta znali ovrednotiti.

 

Pesem, ki dobro ponazarja terapevtski proces (PDF)

Kaj pa
zaupnost?

Vse kar se zgodi ali izgovori skozi terapijo, ostaja zaupno, razen v enem primeru – to je, če terapevt verjame, da ste vi ali nekdo drug v nevarnosti.

O svojem delu s klienti se terapevt pogovarja s svojim supervizorjem (strokovnjakom na višjem nivoju), ki pa je prav tako zavezan k molčečnosti.

Psihoterapija lahko pomaga pri:

razvijanju osebnih in strokovnih potencialov;

povečanju razumevanja sebe in drugih;

osvajanju novih načinov vedenja in komuniciranja, obvladovanju konfliktov;

razumevanju, kako vaše zgodnje odločitve mogoče še vedno vplivajo na vaša vedenja in odzive v sedanjosti;

občutkih potrtosti, tesnobe, strahu, depresiji;

nezadovoljstvu s seboj (spoznate, da ste sposobni doseči pozitivne spremembe);

duševnih stiskah ob ali po nasilju zaradi travmatičnih dogodkov (tudi z metodo EMDR ali brainspotting) izgubi in žalovanju;

strukturiranju časa in obvladovanju stresa;

partnerskem odnosu (ponovna vzpostavitev čustvene intimnosti, vzpostavljanje pozitivne komunikacije, odločanju za nadaljevanje ali prekinitev zveze, duševnih stiskah ob neplodnosti);

težavah v družini (odraščanje otrok, vzgoja).

Aktualna obvestila

Psihoterapija je samoplačniška

Posameznik

Terapijo izvaja Barbara
Terapija traja 60 min

65 €

Posameznik, par

Terapijo izvaja Marjan
Individualno srečanje traja 60 min.
Partnersko srečanje traja 90 min.

Individualno srečanje: 65 €

Partnersko srečanje: 85 €