Barbara Repinc Zupančič

Barbara Repinc Zupančič

Barbara Repinc Zupančič

Moje delo z ljudmi sega v leto 1993, ko sem pričela delati kot prostovoljka za delo z mladimi v CSD Tržič. Mladi in delo v socialnem varstvu so me spremljali tudi kasneje na moji poklicni poti, sprva kratek čas kot vzgojiteljico v Vzgojnem zavodu Kranj, zatem pa na različnih področjih dela centrov za socialno delo. Največ časa sem delala z mladimi in njihovimi družinami, ki so zaradi različnih vzrokov zašli v težave v odraščanju, in pa z žrtvami in povzročitelji nasilja. Na podlagi dodatnega študija transakcijske analize na Inštitutu Ipsa, smer psihoterapija, sem se v letu 2008 odločila za zasebno prakso, v kateri lahko klientom ponudim poglobljeno terapevtsko obravnavo. Dodatno sem se specializirala iz psihoterapije travme ter otroške in mladostniške psihoterapije. Zaključila sem študij za integrativno supervizorko, sem pa tudi učiteljica in supervizorka (STA-P) transakcijske analize v Sloveniji in tujini. Kot članica Sinte in Slovente psihoterapijo izvajam v skladu s Slovensko krovno zvezo za psihoterapijo.

 

Članstva, sodelovanje:

  • Sinta
  • Sloventa – članica strokovnega odbora
  • SKZP, EAP
  • EATA – članica
  • EIATCYP – članica
  • Društvo Metulj – članica
  • ZPMS – delavnice za e-svetovanje
  • Inštitut IPSA, Manchester Institute for psychotherapy, Budi svoj Zagreb, Proventus Zagreb, Nibbana Indija – poučevanje, supervizija