Marjan Zupančič

Marjan Zupancic

Marjan Zupančič

IIPA certificirani psihoterapevt

Marjan Zupančič

Med študijem na fakulteti sem skupaj z Barbaro sodeloval pri nudenju učne pomoči mladostnikom. Kasneje sva pričela z izvajanjem vikend rejništva, ki sva ga nadgradila v stalno obliko. V okviru vojaške službe sem se s težavami odraslih srečeval bolj intenzivno v vlogi poveljnika enote, učitelja v vojaški šoli in strokovnega sodelavca na področju mednarodnega sodelovanja. Ob delu sem spoznaval, da razumevanje težav in oblikovanje pristnega odnosa zahteva dodatna znanja o delu z ljudmi ter predvsem spoznanja o sebi. To me je spodbudilo k dodatnemu študiju, najprej sem zaključil program propedevtike (SFU Ljubljana), nato pa sem se vključil v študij integrativne psihoterapije na inštitutu IPSA, kjer sem izpolnil predpisane pogoje za delo s klienti. V svoji zasebni praksi delam od leta 2015 in kot član Sinte psihoterapijo izvajam v skladu z usmeritvami Slovenske krovne zveze za psihoterapijo. Marca 2021 sem pridobil certifikat Mednarodne zveze za integrativno psihoterapijo (IIPA).