Transakcijska analiza

Kaj je transakcijska analiza?

Transakcijska analiza (TA) je teorija osebnosti (razlaga nam kako smo ljudje strukturirani kot osebnosti) in psihoterapija za doseganje osebnostne rasti in spremembe. Je tudi teorija komunikacije, saj preko svojih konceptov razlaga kako ljudje med seboj stopamo v odnose in komuniciramo (učinkovito ali neučinkovito). Polega tega nam ponuja razlago kako se ljudje razvijamo od rojstva naprej in kako se oblikuje človekova duševnost, zato jo štejemo med razvojne teorije in med teorije psihopatologije.

Na področju uporabnih ved se uporablja kot psihoterapija (s posamezniki, pari, družinami in skupinami), prisotna je v izobraževanju, poslovnem svetu (management, treningi komunikacije in analiza organizacij) ter v svetovalnem delu (tudi na področju socialnega dela, policije, nadzorstva, duhovništva).

OSNOVNA FILOZOFIJA:
• Ljudje so OK.
• Vsak ima sposobnost razmišljanja.
• Ljudje odločajo o svoji usodi in te odločitve se lahko spremenijo

Za TA prakso je najbolj značilna metoda dogovora (vsi udeleženi v nek proces se dogovorijo v katero smer bo proces šel, kakšen naj bi bil cilj ter kakšna je udeleženost vsakega posameznika v njem). Ob tem je pomembna odprta komunikacija.

PREBERI VEČ >